Client first.
Aktuality

Monitoring osob a ochrana osobních údajů

26.03.2019

V souvislosti s hojně diskutovaným článkem 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zakotvující povinnost správce zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nyní Úřad pro ochranu osobních údajů vydal sjednocující stanovisko, které by mělo být vodítkem pro správce osobních údajů k tomu, zda-li budou povinni zpracovat výše uvedené posouzení vlivu na ochranu údajů (dále jen „DPIA“) či nikoliv.

čtěte více

Odvolatelnost vedoucího zaměstnance

12.03.2019

(Pro účely tohoto článku se zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce rozumí jen „zákoník práce“)

Zastává-li zaměstnanec podle sjednaného druhu práce vedoucí pracovní místo dle §73 odst. 3 zákoníku práce, muže se zaměstnavatelem v souladu §73 odst. 2 zákoníku práce dohodnout na tom, že ho bude zaměstnavatel oprávněn z tohoto pracovního místa odvolat, či se ho může zaměstnanec sám vzdát.

Nejvyšší soud v souvislosti s tímto ve svém rozhodnutí č. 21 Cdo 1073/2017 konstatoval, že je možno se od výše zmíněné úpravy

čtěte více