Client first.
Aktuality

Povinnost obstarat si průkaz energetické náročnosti budov

22.12.2015

Vzhledem k tomu, že od 01.01.2016 dochází k rozšíření povinnosti pro vlastníka budovy opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz ENB“) i na případy nájmu ucelené části budovy či nájem jednotky, shrnujeme tuto problematiku následovně:

čtěte více

Nepoužívání oděvu určeného zaměstnavatelem

08.12.2015

Nejvyšší soud České republiky se nedávno zabýval otázkou (rozsudek ze dne 25.06.2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014), zda lze za porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci považovat i to, že zaměstnanec nepoužívá při práci oděv určený zaměstnavatelem.

čtěte více

Lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

01.12.2015

Insolvenční zákon stanoví, že přihlášky pohledávek mohou být do insolvenčního řízení přihlášeny jen do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku; k později podaným přihláškám se nepřihlíží. Pro počátek běhu této lhůty je přitom rozhodující datum, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

čtěte více