Client first.
Aktuality

Kdo prokazuje pravost závěti zůstavitele sepsané vlastnoručně?

05.04.2022

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku ze dne 22. 2. 2022 vyjádřil k otázce, který z účastníků ve sporu o určení dědického práva nese důkazní břemeno prokazovat pravost závěti zůstavitele sepsané ve formě soukromé listiny, jež byla v průběhu pozůstalostního řízení zpochybněna.

Žalobce, kterým byl zákonný dědic, se u soudu domáhal určení, že žalovaní nejsou dědici ze závěti, která byla sepsána vlastnoručně ve formě soukromé listiny. Podle Nejvyššího soudu je třeba vycházet z pravidla zakotveného v § 56

čtěte více