Client first.
Aktuality

Podání žaloby před splatností – náklady řízení

31.01.2017

Ústavní soud vydal v průběhu ledna letošního roku dva nálezy, které se týkají problematiky náhrady nákladů řízení. Konkrétně šlo situaci, kdy žalobce podal žalobu ještě před splatností dluhu, dlužník následně v mezidobí mezi podáním žaloby a datem splatnosti zaplatil a žalobce poté vzal žalobu zpět.

čtěte více

Novela insolvenčního zákona

24.01.2017

Dne 19.01.2017 schválil Senát vládní návrh novely insolvenčního zákona. K přijetí novely je tak zapotřebí již jen podpisu prezidenta.

čtěte více

Skuteční majitelé právnických osob

17.01.2017

Od 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela v souladu s požadavky Evropské unie zavádí od 1. ledna 2017 povinnost právnických osob vést údaje o svých skutečných majitelích – fyzických osobách. Od roku 2018 přibude navíc povinnost zapisovat tyto údaje do úřední evidence u rejstříkových soudů.

čtěte více

První novela občanského zákoníku

10.01.2017

První novela občanského zákoníku, o jejíž přípravě jsme v minulosti informovali, již vyšla ve Sbírce zákonů. Novela občanského zákoníku nabude účinnosti postupně ve třech etapách, přičemž nejvíce změn bude účinných od 28.02.2017.

čtěte více