Client first.

Chystá se novela živnostenského zákona – co přinese nového?

20.05.2014

Ve středu 14.05.2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní novelu živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 85).

Navrhovaná právní úprava bude především dopadat na aktivní podnikatele, nebo podnikatele, kterým již zaniklo poslední živnostenské oprávnění, a to v oblasti zveřejňovaných údajů v živnostenském rejstříku. Některé dosud zveřejňované údaje o těchto osobách budou po nabytí účinnosti nové právní úpravy považovány za údaje neveřejné.

Mezi neveřejné údaje jsou tak nově zařazeny údaje o bydlišti fyzických osob na území České republiky a u fyzických osob, které nemají bydliště na území České republiky, údaje o bydlišti na území jiného státu a údaje o místě jejich pobytu na území České republiky.

Dále za neveřejné údaje budou považovány veškeré údaje o podnikatelích, jimž před více než čtyřmi lety zaniklo poslední živnostenské oprávnění. Tyto údaje dosud vedené v živnostenském rejstříku budou skryty a poskytovány obecními živnostenskými úřady pouze osobám, které prokáží právní zájem.

Dojde-li v rámci legislativního procesu k přijetí navrhované právní úpravy, vstoupí novela zákona v účinnost dnem 1. ledna 2015.