Client first.

Nová povinnost obchodních společností uveřejňovat informace na internetu

03.12.2013

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který vstoupí v účinnost 01.01.2014, nově stanoví nároky na obchodní společnosti v oblasti povinného uveřejňování informací na internetových stránkách. Tato povinnost se týká akciové společnosti a i společnosti s ručením omezeným, zřídí-li internetové stránky.

Nově je stanovena povinnost uveřejňovat nejen informace, které byla společnost povinna dosud uvádět na obchodních listinách, ale uveřejňovat na internetových stránkách i dokumenty, jakými jsou například účetní závěrka či pozvánka na valnou hromadu, vysvětlení pro akcionáře.

Mění se i svolávání valné hromady akciových společností. Společnost je povinna uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách. Ustanovení o uveřejnění na internetových stránkách je kogentní a společnosti jej nemohou ve svých stanovách vyloučit.

Sankcí za nesplnění povinností uložených zákonem je pořádková pokuta až do výše 100.000,- Kč, která může být ukládána opakovaně či možnost zrušení společnosti rozhodnutím soudu.