Client first.

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

02.08.2016

Již dříve jsme informovali o tom, že se v legislativním procesu nachází významná změna zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Náš poslední článek vizte zde: http://www.baroch-sobota.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-1.

 Nyní je legislativní proces již u konce a návrh novely bez dalšího pozměňování prošel. Prezident novelu podepsal dne 27. 7. 2016.

 Novela přináší zejména tyto podstatné změny:

  • Poplatníkem daně bude výlučně nabyvatel (kupující). Poplatníka tedy již strany nebudou moci ve smlouvě určit.
  • Zcela zaniká institut zákonného ručení.
  • Osvobození od daně v případě prvního úplatného nabytí rodinného domu či bytové jednotky se bude výslovně týkat pouze již dokončených nebo užívaných rodinných domů a bytů, tedy nikoliv i rozestavěných.

 Novela však ještě nenabyla účinnosti. Zatím ani není jisté, kdy tomu tak bude. Vysoce pravděpodobný termín účinnosti novely je však 1. listopadu 2016. Až do té doby zůstává v platnosti dosavadní úprava, čili stále ještě lze např. libovolně určit, která smluvní strana bude platit daň.