Client first.
Aktuality

Propadná zástava ve světle nového Občanského Zákoníku

19.11.2013

V současné právní úpravě je propadná zástava zakázána ustanovením § 169 písm. e) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Rovněž je dle § 169 písm. c) OZ zakázáno uspokojit se ze zástavy jinak, než je stanoveno zákonem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu byla dosud k  propadné zástavě restriktivní.

čtěte více

Srážky ze mzdy po rekodifikaci

12.11.2013

Nový občanský zákoník přináší změny v oblasti dohod o srážkách ze mzdy. Srážky lze provádět pouze ve výši nepřesahující polovinu mzdy, náhrady mzdy nebo odměny ze smlouvy o výkonu závislé činnosti. 

čtěte více

Nájem nebytových prostor ve světle nového občanského zákoníku

05.11.2013

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nahrazuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nejvýraznější změnou je nová terminologie. NOZ opouští pojem „nájem nebytových prostor“ a nahrazuje ho pojmem „nájem prostor sloužících k podnikání“. Vymezení pojmu „prostor sloužící k podnikání“ vychází z účelu, pro který se nájem sjednává. Účel nájmu však nemusí již být naproti současné právní úpravě ve smlouvě vyjádřen. Nově smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání nemusí být uzavřena v písemné formě.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

30.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 1.11.2013 se uskutečnilo v prostorách Salesiánského střediska v Plzni již druhé bezplatné právní poradenství v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Přednáška International Construction Contracts na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě

29.10.2013

Díky Raffaelu Torinovi z Bussoletti Nuzzo & Associati Avvocati, naší partnerské advokátní kanceláři v rámci Warwick Legal Network, měl Oldřich Baroch příležitost přednášet o mezinárodních smlouvách o dílo „International Construction Contracts“ pro postgraduální studenty programu Master „Business and Company Law: European and Comparative Perspectives“ dne 25.10.2013 na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě.

čtěte více

Smluvní pokuta v rezervačních smlouvách

29.10.2013

Nejvyšší soud se opakovaně (rozsudkem č.j. 33 Cdo 3448/2012, ze dne 24.7.2013) vyjádřil k platnosti smluvní pokuty v rezervační smlouvě, která je často sjednávána při koupi nemovitosti.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

22.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.10.2013 proběhlo první bezplatné právní poradenství  v Salesiánském středisku v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Pracovní právo v praxi - školení pro vyšší a střední management

18.10.2013

Počátkem října jsme na pracovišti výrobního závodu našeho klienta pořádali školení z oblasti pracovního práva. Školení se v prvním kole konalo pro vyšší management a další termín byl vyhrazen pro střední management tak, aby bylo možné náplň školení zacílit na osobité potřeby každé z těchto kategorií vedoucích zaměstnanců.

čtěte více

Nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

11.10.2013

S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku a zrušení obchodního zákoníku byl dne 30.09.2013 ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zákon zahrnuje úpravu rejstříku spolkového, obchodního, nadačního, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.

čtěte více

Konference Warwick Legal Network v Eindhovenu

01.10.2013

Ve dnech 26. – 28. 9. 2013 se Andrea Krásná zúčastnila konference Warwick Legal Network, která se konala v holandském Eindhovenu. Na konferenci se sešli zástupci členských advokátních kanceláří z 20 evropských zemí. Tato konference byla zásadní pro další strategii asociace WLN do roku 2020.

čtěte více