Client first.
Aktuality

Seminář Nákup v praxi - kompaktní know-how

21.05.2013

Dne 21.5.2013 jsme se podíleli na semináři pořádaném vzdělávací agenturou topvision pod názvem Nákup v praxi – kompaktní know-how.

čtěte více

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

14.05.2013

Od 1.4.2013 se stala účinnou novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, která mimo jiné mění okruh povinného provádění vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců.

čtěte více

Zrušení tzv. přísudkové vyhlášky

07.05.2013

Dne 17.04.2013 rozhodl Ústavní soud ČR v plénu nálezem o zrušení tzv. přísudkové vyhlášky (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.). Na základě této vyhlášky byla úspěšnému účastníkovi soudního řízení přiznávána náhrada nákladů právního zastoupení v soudním řízení.

čtěte více

Změna ve způsobu zasílání předepsaných tiskopisů České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ)

15.04.2013

Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zavedla od 1.3.2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení povinnost činit veškerá podání, pro která je předepsán tiskopis, elektronicky.

čtěte více

Energetické štítky - nová povinnost vlastníků nemovitostí

31.01.2013

Dne 01.01.2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zavedla povinnost pro vlastníky některých nemovitostí obstarat průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. energetický štítek.

čtěte více

Nové formuláře pro vklad do katastru nemovitostí

15.01.2013

Od 1.ledna 2013 je možné podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí pouze prostřednictvím předepsaného formuláře.

čtěte více

Odpovědnost provozovatele za škodu na odložených věcech

31.12.2012

Jak stanoví ustanovení § 433 an. Občanského zákoníku, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá jen do výše 5.000,- Kč.

čtěte více

Lhůta pro uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

05.12.2012

Ústavní soud ČR nálezem vydaným dne 16.10.2012 (Pl. ÚS 16/12) rozhodl, že třídenní lhůta k uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je neústavní.

čtěte více

Smluvní pokuta

07.11.2012

Podstatnou náležitostí ujednání o smluvní pokutě je nejen výše, příp. způsob jejího určení, ale také určení smluvní povinnosti, jejímž porušením vznikne právo na smluvní pokutu.

čtěte více

Baroch Sobota, advokátní kancelář s.r.o.

01.10.2012

Rádi bychom Vás informovali, že naše advokátní kancelář změnila svojí právní formu ze sdružení na společnost s ručením omezeným k 1. říjnu 2012.

čtěte více