Client first.
Aktuality

Shareholder Agreements

15.01.2019

Asociace Warwick Legal Network vydala publikaci "Shareholder Agreements".  Jedná se o srovnávací příručku, která obsahuje náhled do právní úpravy společenské smlouvy v 17 různých státech. Kniha je výsledkem týmové práce členských advokátních kanceláří Warwick Legal Network, z nichž za Českou republiku přispěla naše kancelář.   

čtěte více

Manželské majetkové právo po 29. lednu 2019

18.12.2018

Po 29. lednu 2019 nabyde účinnosti nové nařízení Rady (EU) 2016/1103 o majetkových poměrech manželů, které oproti nynější úpravě manželského majetkového práva s mezinárodním prvkem na základě zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém zakládá určité změny.

čtěte více

Evidence skutečných majitelů právnických osob

20.11.2018

Novinkou v této oblasti je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/843, kterou se mění čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz. Tato směrnice ukládá, aby členské státy do 10. ledna 2020 umožnily přístup k informacím o skutečných majitelích jakékoli osobě z široké veřejnosti. Dále by centrální registry členských států měly být propojeny celoevropsky do 10. března 2021.

čtěte více

Konference WLN – Raleigh, Severní Karolína, USA

23.10.2018

Ve dnech 20. – 22. 9. 2018 se uskutečnila další konference Warwick Legal Network (WLN). Hostitelskou advokátní kanceláří byla tentokrát Morningstar Law Group ve městě Raleigh, stát Severní Karolína, USA. Za naši advokátní kancelář jakožto člena WLN se konference zúčastnila partnerka kanceláře Andrea Krásná.

čtěte více

Odpovědnost realitní kanceláře za neplatnou smlouvu

10.10.2018

Nejvyšší soud rozhodl ve svém nedávném rozsudku ze dne 28.06.2018, sp. zn. 25 Cdo 5007/2016, dosud neřešenou otázku, zda realitní kancelář odpovídá stranám kupní smlouvy za škodu, která jim byla způsobena neplatností této smlouvy, když tuto smlouvu připravil advokát, který pracoval pro realitní kancelář. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že realitní kancelář je odpovědná za škodu. Důležité je přitom i to, že žalobce byl v daném případě kupující, se kterým realitní kancelář neměla uzavřenu smlouvu o zprostředko

čtěte více

LEGAL 500

01.10.2018

Naše kancelář jako člen Warwick Legal Network je potěšena, že tato mezinárodní asociace je uvedena ve své kategorii mezi předními v Legal 500.

Legal 500 je čelný vydavatel analýz právních firem napříč celým světem.

http://www.legal500.com/assets/pages/networks/wln/approach.html  

čtěte více

Ústavní soud zrušil tzv. druhou restituční tečku

07.08.2018

Ústavní soud rozhodl svým nálezem ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 o zrušení novely zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), která měla s účinností od 01.07.2018 ukončit možnost restitucí zemědělské půdy odňaté v době minulého režimu naturální formou, tj. přidělením pozemku. V důsledku toho měla nadále existovat již jen možnost finanční kompenzace za odňatý zemědělský majetek. Novela dále předpokládala, že po uplynutí lhůty 10 let již nebude možné podat ani žádost o tuto peněžitou náhradu. Tím mělo dojít v roce 2028 k uzavření restitucí zemědělského majetku (tzv. restituční tečka).

čtěte více

Třetí novela občanského zákoníku

24.07.2018

Od 1. července 2018 nabyla účinnosti v pořadí třetí novela tzv. nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), která byla provedena zákonem č. 111/2018 Sb.

čtěte více

Konference WLN v Barceloně

26.06.2018

Ve dnech 01. – 02. června 2018 se naše kancelář jako člen asociace Warwick Legal Network (WLN) zúčastnila konference WLN v Barceloně.

čtěte více

ASEAN Legal Alliance

05.06.2018

Strategické partnerství

Mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network  uzavřela od 1. 3. 2018 strategické partnerství s ASEAN Legal Alliance (ALA). Díky tomu je naše advokátní kancelář jako člen Warwick Legal  Network schopna zajistit svým klientům právní služby i pro území jihovýchodní Asie, zejména v zemích jako je Singapur, Thajsko, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Laos, Filipíny, Kambodža, Barma či Brunej.

 

 

čtěte více