Client first.
Aktuality

Změny v zákoníku práce od 1.8.2013

25.06.2013

Dne 1.8.2013 nabude účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 155/2013 Sb.), která se týká zaměstnávání v pracovním poměru na dobu určitou a délky nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.

čtěte více

Řidiči pozor! Povinnost přizpůsobit rychlost jízdy v obci bez ohledu na označení obce dopravní značkou

18.06.2013

Mezi základní povinnosti řidiče dle zákona o provozu na pozemních komunikacích patří dodržování rychlosti jízdy dle typu komunikace, přičemž v obci platí maximální povolená rychlost 50 km/h.

čtěte více

Povinná zdravotní prohlídka řidičů od 65 let

11.06.2013

Od 1.7.2013 se stane účinnou novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, která přináší změnu týkající se povinné zdravotní prohlídky u neprofesionálních řidičů.

čtěte více

Oddlužení a postižení mzdy obou manželů

04.06.2013

Insolvenční zákon umožňuje zejména fyzickým osobám řešit svůj úpadek oddlužením. V případě manželů je často velmi praktické, aby návrh na oddlužení podali oba manželé, neboť jejich majetek se nachází z převážné většiny ve společném jmění manželů.

čtěte více

Datový trezor - nová služba v rámci datových schránek

28.05.2013

Dokument doručený do datové schránky je možné později použít jako originál pouze v případě, že byl před uplynutím lhůty 90 dní od přečtení konvertován, tj. byl převeden z elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě, ke kterému byla připojena ověřovací doložka.

čtěte více

Seminář Jednatel s ručením omezeným

22.05.2013

Již sedmým rokem seznamujeme jednatele společností s ručením omezeným s riziky spojenými s výkonem jejich funkce, jakož i s jejich právy a povinnostmi, na semináři organizovaném vzdělávací agenturou topvision. Seminář původně dvoudenní, od roku 2009 pouze jednodenní, navštěvují vedle jednatelů i vrcholní manažeři, kteří zvažují přijetí funkce jednatele, a dále členové představenstev akciových společností, pro které platí do značné míry stejná úprava.

čtěte více

Seminář Nákup v praxi - kompaktní know-how

21.05.2013

Dne 21.5.2013 jsme se podíleli na semináři pořádaném vzdělávací agenturou topvision pod názvem Nákup v praxi – kompaktní know-how.

čtěte více

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

14.05.2013

Od 1.4.2013 se stala účinnou novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, která mimo jiné mění okruh povinného provádění vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců.

čtěte více

Zrušení tzv. přísudkové vyhlášky

07.05.2013

Dne 17.04.2013 rozhodl Ústavní soud ČR v plénu nálezem o zrušení tzv. přísudkové vyhlášky (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.). Na základě této vyhlášky byla úspěšnému účastníkovi soudního řízení přiznávána náhrada nákladů právního zastoupení v soudním řízení.

čtěte více

Změna ve způsobu zasílání předepsaných tiskopisů České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ)

15.04.2013

Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zavedla od 1.3.2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení povinnost činit veškerá podání, pro která je předepsán tiskopis, elektronicky.

čtěte více