Client first.
Aktuality

Povinná zdravotní prohlídka řidičů od 65 let

11.06.2013

Od 1.7.2013 se stane účinnou novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, která přináší změnu týkající se povinné zdravotní prohlídky u neprofesionálních řidičů.

čtěte více

Oddlužení a postižení mzdy obou manželů

04.06.2013

Insolvenční zákon umožňuje zejména fyzickým osobám řešit svůj úpadek oddlužením. V případě manželů je často velmi praktické, aby návrh na oddlužení podali oba manželé, neboť jejich majetek se nachází z převážné většiny ve společném jmění manželů.

čtěte více

Datový trezor - nová služba v rámci datových schránek

28.05.2013

Dokument doručený do datové schránky je možné později použít jako originál pouze v případě, že byl před uplynutím lhůty 90 dní od přečtení konvertován, tj. byl převeden z elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě, ke kterému byla připojena ověřovací doložka.

čtěte více

Seminář Jednatel s ručením omezeným

22.05.2013

Již sedmým rokem seznamujeme jednatele společností s ručením omezeným s riziky spojenými s výkonem jejich funkce, jakož i s jejich právy a povinnostmi, na semináři organizovaném vzdělávací agenturou topvision. Seminář původně dvoudenní, od roku 2009 pouze jednodenní, navštěvují vedle jednatelů i vrcholní manažeři, kteří zvažují přijetí funkce jednatele, a dále členové představenstev akciových společností, pro které platí do značné míry stejná úprava.

čtěte více

Seminář Nákup v praxi - kompaktní know-how

21.05.2013

Dne 21.5.2013 jsme se podíleli na semináři pořádaném vzdělávací agenturou topvision pod názvem Nákup v praxi – kompaktní know-how.

čtěte více

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

14.05.2013

Od 1.4.2013 se stala účinnou novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, která mimo jiné mění okruh povinného provádění vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců.

čtěte více

Zrušení tzv. přísudkové vyhlášky

07.05.2013

Dne 17.04.2013 rozhodl Ústavní soud ČR v plénu nálezem o zrušení tzv. přísudkové vyhlášky (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.). Na základě této vyhlášky byla úspěšnému účastníkovi soudního řízení přiznávána náhrada nákladů právního zastoupení v soudním řízení.

čtěte více

Změna ve způsobu zasílání předepsaných tiskopisů České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ)

15.04.2013

Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zavedla od 1.3.2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení povinnost činit veškerá podání, pro která je předepsán tiskopis, elektronicky.

čtěte více

Energetické štítky - nová povinnost vlastníků nemovitostí

31.01.2013

Dne 01.01.2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zavedla povinnost pro vlastníky některých nemovitostí obstarat průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. energetický štítek.

čtěte více

Nové formuláře pro vklad do katastru nemovitostí

15.01.2013

Od 1.ledna 2013 je možné podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí pouze prostřednictvím předepsaného formuláře.

čtěte více