Client first.

Zjednodušení systému uznávání veřejných dokumentů pro občany EU

18.02.2014

Evropský parlament schválil dne 04.02.2014 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii. Zjednodušení by se mělo týkat dokumentů, které souvisejí například s narozením, úmrtím, jménem, manželstvím, registrovaným partnerstvím, ale i rodičovstvím, adopcí, bydlištěm či nemovitostí.

Návrh ruší povinnost ověřování těchto veřejných listin pro použití v jiném členském státu tzv. apostilní doložkou, omezuje povinnost předkládat ověřené kopie a ověřené překlady listin a zavádí standardizované unijní formuláře.

Občané EU tak již nebudou muset v jiné než rodné zemi uvnitř osmadvacítky prokazovat pravost svých dokladů a úřadům by měly stačit neověřené kopie a překlady.

Nařízení vstoupí v platnost dvanáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.