Client first.

Dluhy vzniklé před uzavřením manželství lze vymáhat i ze společného jmění manželů

04.02.2014

Novelou zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, bylo přijato nové znění ustanovení § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“).

Nově lze exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.