Client first.
Aktuality

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.12.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 6.12.2013 se uskutečnilo v pořadí třetí bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Nová povinnost obchodních společností uveřejňovat informace na internetu

03.12.2013

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který vstoupí v účinnost 01.01.2014, nově stanoví nároky na obchodní společnosti v oblasti povinného uveřejňování informací na internetových stránkách. Tato povinnost se týká akciové společnosti a i společnosti s ručením omezeným, zřídí-li internetové stránky.

čtěte více

Účinnost nového občanského zákoníku

26.11.2013

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Často však z řad veřejnosti i odborníků zazníval požadavek na odložení účinnosti tohoto předpisu.

čtěte více

Propadná zástava ve světle nového Občanského Zákoníku

19.11.2013

V současné právní úpravě je propadná zástava zakázána ustanovením § 169 písm. e) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Rovněž je dle § 169 písm. c) OZ zakázáno uspokojit se ze zástavy jinak, než je stanoveno zákonem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu byla dosud k  propadné zástavě restriktivní.

čtěte více

Srážky ze mzdy po rekodifikaci

12.11.2013

Nový občanský zákoník přináší změny v oblasti dohod o srážkách ze mzdy. Srážky lze provádět pouze ve výši nepřesahující polovinu mzdy, náhrady mzdy nebo odměny ze smlouvy o výkonu závislé činnosti. 

čtěte více

Nájem nebytových prostor ve světle nového občanského zákoníku

05.11.2013

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nahrazuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nejvýraznější změnou je nová terminologie. NOZ opouští pojem „nájem nebytových prostor“ a nahrazuje ho pojmem „nájem prostor sloužících k podnikání“. Vymezení pojmu „prostor sloužící k podnikání“ vychází z účelu, pro který se nájem sjednává. Účel nájmu však nemusí již být naproti současné právní úpravě ve smlouvě vyjádřen. Nově smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání nemusí být uzavřena v písemné formě.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

30.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 1.11.2013 se uskutečnilo v prostorách Salesiánského střediska v Plzni již druhé bezplatné právní poradenství v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Přednáška International Construction Contracts na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě

29.10.2013

Díky Raffaelu Torinovi z Bussoletti Nuzzo & Associati Avvocati, naší partnerské advokátní kanceláři v rámci Warwick Legal Network, měl Oldřich Baroch příležitost přednášet o mezinárodních smlouvách o dílo „International Construction Contracts“ pro postgraduální studenty programu Master „Business and Company Law: European and Comparative Perspectives“ dne 25.10.2013 na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě.

čtěte více

Smluvní pokuta v rezervačních smlouvách

29.10.2013

Nejvyšší soud se opakovaně (rozsudkem č.j. 33 Cdo 3448/2012, ze dne 24.7.2013) vyjádřil k platnosti smluvní pokuty v rezervační smlouvě, která je často sjednávána při koupi nemovitosti.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

22.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.10.2013 proběhlo první bezplatné právní poradenství  v Salesiánském středisku v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více