Client first.
Aktuality

Energetické štítky - nová povinnost vlastníků nemovitostí

31.01.2013

Dne 01.01.2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zavedla povinnost pro vlastníky některých nemovitostí obstarat průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. energetický štítek.

čtěte více

Nové formuláře pro vklad do katastru nemovitostí

15.01.2013

Od 1.ledna 2013 je možné podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí pouze prostřednictvím předepsaného formuláře.

čtěte více

Odpovědnost provozovatele za škodu na odložených věcech

31.12.2012

Jak stanoví ustanovení § 433 an. Občanského zákoníku, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá jen do výše 5.000,- Kč.

čtěte více

Lhůta pro uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

05.12.2012

Ústavní soud ČR nálezem vydaným dne 16.10.2012 (Pl. ÚS 16/12) rozhodl, že třídenní lhůta k uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je neústavní.

čtěte více

Smluvní pokuta

07.11.2012

Podstatnou náležitostí ujednání o smluvní pokutě je nejen výše, příp. způsob jejího určení, ale také určení smluvní povinnosti, jejímž porušením vznikne právo na smluvní pokutu.

čtěte více

Baroch Sobota, advokátní kancelář s.r.o.

01.10.2012

Rádi bychom Vás informovali, že naše advokátní kancelář změnila svojí právní formu ze sdružení na společnost s ručením omezeným k 1. říjnu 2012.

čtěte více

Warwick Legal Network

01.09.2012

Dovolujeme si Vám oznámit, že se naše advokátní kancelář stala k 1. září 2012 členem Warwick Legal Network, mezinárodní asociace nezávislých advokátní kanceláří. Díky členství ve Warwick Legal Network jsme Vám tak schopni zajistit právní služby nejen na území České republiky jako doposud, ale i v naprosté většině evropských zemí.

čtěte více