Client first.

Oddlužení a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

25.02.2014

Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k otázce okamžitého zrušení pracovního poměru v případě, kdy je zaměstnanci insolvenčním soudem schváleno oddlužení a zaměstnavatel nesplní svoji povinnost s tímto insolvenčním řízením spojenou – povinnost provádět srážky ze mzdy (platu) nebo náhrady mzdy (platu) (rozhodnutí 21 Cdo 298/2013, ze dne 16.12.2013).

Pokud insolvenční soud schválí oddlužení zaměstnance plněním splátkového kalendáře, je zaměstnavatel povinen od doručení usnesení insolvenčního soudu provádět srážky ze mzdy (platu) nebo náhrady mzdy (platu) a tyto srážky zasílat insolvenčnímu správci. Provádění těchto srážek a jejich zasílání insolvenčnímu správci představuje uspokojení práva zaměstnance na mzdu (plat) ze strany zaměstnavatele. Pokud tedy zaměstnavatel provede stanovené srážky, které však nevyplatí insolvenčnímu správci, poruší mimo jiné také právo zaměstnance na mzdu (plat); zaměstnanec proto může v souladu s ustanovením § 56 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr. V takovém případě mu přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.