Client first.
Aktuality

Přednáška International Construction Contracts na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě

29.10.2013

Díky Raffaelu Torinovi z Bussoletti Nuzzo & Associati Avvocati, naší partnerské advokátní kanceláři v rámci Warwick Legal Network, měl Oldřich Baroch příležitost přednášet o mezinárodních smlouvách o dílo „International Construction Contracts“ pro postgraduální studenty programu Master „Business and Company Law: European and Comparative Perspectives“ dne 25.10.2013 na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě.

čtěte více

Smluvní pokuta v rezervačních smlouvách

29.10.2013

Nejvyšší soud se opakovaně (rozsudkem č.j. 33 Cdo 3448/2012, ze dne 24.7.2013) vyjádřil k platnosti smluvní pokuty v rezervační smlouvě, která je často sjednávána při koupi nemovitosti.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

22.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.10.2013 proběhlo první bezplatné právní poradenství  v Salesiánském středisku v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Pracovní právo v praxi - školení pro vyšší a střední management

18.10.2013

Počátkem října jsme na pracovišti výrobního závodu našeho klienta pořádali školení z oblasti pracovního práva. Školení se v prvním kole konalo pro vyšší management a další termín byl vyhrazen pro střední management tak, aby bylo možné náplň školení zacílit na osobité potřeby každé z těchto kategorií vedoucích zaměstnanců.

čtěte více

Nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

11.10.2013

S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku a zrušení obchodního zákoníku byl dne 30.09.2013 ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zákon zahrnuje úpravu rejstříku spolkového, obchodního, nadačního, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.

čtěte více

Konference Warwick Legal Network v Eindhovenu

01.10.2013

Ve dnech 26. – 28. 9. 2013 se Andrea Krásná zúčastnila konference Warwick Legal Network, která se konala v holandském Eindhovenu. Na konferenci se sešli zástupci členských advokátních kanceláří z 20 evropských zemí. Tato konference byla zásadní pro další strategii asociace WLN do roku 2020.

čtěte více

Rozšíření působnosti finančního arbitra

24.09.2013

Finanční arbitr je mimosoudní orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi. V rámci novely zákona č. 292/2002 Sb., o finančním arbitrovi, která nabude účinnosti 1. listopadu 2013, dojde k rozšíření působnosti finančního arbitra.

čtěte více

Opakované odložení povinné elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

17.09.2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opakovaně odložila povinnost elektronické komunikace pro OSVČ, a to o další rok. OSVČ budou moci i v roce 2014 podávat níže uvedené formuláře dále v klasické papírové podobě.

čtěte více

Chystané změny institutu oddlužení podle plánované novely insolvenčního zákona

10.09.2013

Poslanecká sněmovna schválila v srpnu 2013 novelu insolvenčního zákona, která mimo jiné mění podobu oddlužení. Podle platné právní úpravy může o oddlužení požádat pouze fyzická osoba, která není podnikatelem. Nově by o oddlužení mohla žádat i fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění za předpokladu, že její dluhy nejsou z podnikání.

čtěte více

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek bez zatížení samotných jednotek

28.08.2013

Zákon o vlastnictví bytů vytváří úzké sepjetí mezi vlastnictvím jednotky, spoluvlastnictví společných částí budovy, ve které se jednotka nachází a spoluvlastnictví pozemku, na kterém je budova umístěna (je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku). Při zápisu věcného břemene užívání pozemku v praxi dochází k tomu, že katastrální úřady podmiňují vklad věcného břemeno k tíži pozemku současně omezením vlastnického práva k jednotce. Zdůvodňují to právě nerozlučným sepjetím spoluvlastnictví společných částí budovy, pozemku a vlastnictvím jednotky. 

čtěte více