Client first.

Vykupitelnost věcných břemen

21.06.2016

Jedním z nových institutů v novém občanském zákoníku je tzv. vykupitelnost některých věcných břemen. Jde o jeden z řady případů, kdy tvůrci nového kodexu oživili institut, který byl v našem právu historicky známý, avšak posledních 65 let jsme jej nepoužívali. Vykupitelnost znamená možnost zrušení věcného břemene tím, že vlastník zatíženého pozemku vyplatí určitou sumu oprávněnému.

 Vykupitelnost se týká:

  • služebností k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (§ 1261),
  • všech časově neomezených reálných břemen (§ 1304).

 Vykupitelnost je v těchto případech povinnou náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene. To znamená, že pokud by podmínky vykupitelnosti nebyly sjednány již ve smlouvě samé, bude smlouva neplatná, a tudíž věcné břemeno nevznikne.

 Otázkou je, co všechno je třeba ve smlouvě ohledně vykupitelnosti sjednat. Dle názoru doktríny nestačí pouze sjednat vykupitelnost a stanovit výši výkupného, ale i způsob oznámení rozhodnutí vykoupit služebnost druhé straně a způsob realizace vykoupení včetně např. lhůty k zaplacení.