Client first.

Nový zákon o veřejných zakázkách

24.11.2015

Do Poslanecké sněmovny byl postoupen vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl nahradit zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tímto zákonem mají být do právního řádu České republiky promítnuty nové evropské směrnice v oblasti zadávacího procesu veřejných zakázek.

 Vládní návrh zákona obsahuje oproti současné právní úpravě celou řadu změn, kromě jiného se jedná o následující:

-       zavedení možnosti vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případě, že z jeho strany došlo k závažnému nebo dlouhodobému pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky nebo s jiným veřejným zadavatelem;

-       znovuzavedení kvalifikačního předpokladu, kdy zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně;

-       zavedení možnosti snížení počtu účastníků zadávacího řízení;

-       v případě, že bude v zadávacím řízení pouze jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

 Nový zákon upravující veřejné zakázky by měl nabýt účinnosti nejpozději do 01.04.2016. O schválení zákona Vás budeme informovat