Client first.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

31.05.2016

Ve sbírce zákonů byl publikován zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o jehož návrhu jsme Vás již v minulosti informovali (viz http://www.baroch-sobota.cz/novy-zakon-o-verejnych-zakazkach).

 Kromě změn, které již byly zmíněny ve výše uvedeném příspěvku, má zadavatel nově možnost požadovat prokázání kvalifikačních předpokladů i po poddodavatelích, kteří se na plnění veřejné zakázky budou podílet a možnost převést úhradu za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. Zadavatelům je dále poskytnuto více kritérií k hodnocení kvality nabídek a nebudou tak muset již vybírat jen podle nejnižší ceny.  

 Zákon o zadávání veřejných zakázek nabude účinnosti dne 01.10.2016 a nahradí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.