Client first.

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky

17.05.2016

Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016, který se zabývá otázkou hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a vlastního zaměstnance uživatele.

Metodický pokyn je primárně vydán pro inspektory práce, kteří jsou při kontrole povinni postupovat v souladu s tímto pokynem, nicméně v praxi se bude jednat o praktickou pomůcku i pro agentury práce a zaměstnavatele/uživatele.

Dle metodického pokynu nesmí být pracovní podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší než pracovní podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele v případě, že poskytování těchto pracovních podmínek je upraveno pracovněprávními předpisy a současně jsou daňově uznatelným nákladem ve smyslu zákona o daních z příjmů. V případě mzdových podmínek se musí jednat o odměnu (ve stanovených případech i náhradu mzdy) přímo související s výkonem práce. Nemusí se zde přitom bezpodmínečně jednat o plnění výslovně upravené pracovněprávními předpisy.

Metodický pokyn současně obsahuje příkladný výčet pracovních a mzdových podmínek, jejichž poskytování je nutné zabezpečit.

Kompletní znění metodického pokynu je k dispozici na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce www.suip.cz v sekci novinky.