Client first.

Registr smluv: Metodický návod

24.05.2016

Jak jsme již v nedávné době informovali, od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv (viz http://www.baroch-sobota.cz/registr-smluv).  

Ministerstvo vnitra nyní připravilo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který podrobně popisuje, jak bude nový projekt fungovat v praxi. Jedná se o první verzi tohoto dokumentu, který bude podle všeho ještě průběžně měněn a upravován. Již nyní v něm však lze nalézt mnoho užitečných informací, které se týkají jak obecných výkladů, tak i ryze konkrétních aspektů fungování registru. Lze se tak například již dozvědět adresu datové schránky pro posílání smluv, požadované technické parametry zasílaných dokumentů aj.

Stručné informace o praktickém fungování registru smluv jsou umístěny na Portálu veřejné správy, kde si lze také stáhnout celý text Metodického návodu ve formátu PDF (47 stran): http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d.