Client first.

Výměna výtahů a SVJ

17.10.2017

Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne 27.06.2017, sp. zn. 26 Cdo 2657/2016, zabýval otázkou, zda je ve světle § 1209 odst. 1 občanského zákoníku výměna výtahů v domě dostatečně zásadní otázkou, aby byl dán „důležitý důvod“ pro přezkum usnesení shromáždění SVJ, které o ní rozhodovalo.

V předmětném řízení konkrétně podal přehlasovaný vlastník žalobu vůči usnesení, jímž shromáždění SVJ schválilo smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výměna výtahu. Soud musel posoudit, zda je v takovém případě dán „důležitý důvod“, kterým zákon podmiňuje přezkum rozhodnutí SVJ. K obecnému výkladu pojmu „důležitý důvod“ a jeho vztahu k pojmu „důležitá záležitost“, který používal zrušený zákon o vlastnictví bytů, viz též aktualitu, kterou jsme zveřejnili dne 20.06.2017.

Nejvyšší soud konstatoval, že výměna výtahů je natolik významná, že rozhodnutí o ní podléhá přezkumu soudů (podobně jako např. výměna oken). Navíc soud výslovně prohlásil, že přezkumu podléhá nejen rozhodnutí o výměně jako takové, ale i rozhodnutí o jejím konkrétním provedení, tj. i rozhodnutí, jímž se schvaluje smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení výměny.