Client first.

Nová evidence náhradního plnění

04.07.2017

Dne 23.06.2017 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to zejména v jejich evidenci.

Novela zákona zavádí centrální evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která bude vedena v elektronické podobě a která bude spravována Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dodavatel bude nově povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vložit do evidence údaje o poskytnutém plnění. Pokud tak dodavatel ve stanovené lhůtě neučiní, nebude možné dodávku výrobků nebo služeb započítat do náhradního plnění.

Odběratel nebude mít do systému centrální evidence náhradních plnění žádný výhradní přístup, bude mít k dispozici pouze veřejně dostupné informace. O zaevidování dodávky bude nicméně informován, když mu bude po vložení informace o realizované dodávce dodavatelem automaticky zaslán e-mail s odkazem, na kterém bude moci fakturu a započítanou částku schválit.

Novela zákona ve vztahu k výše uvedeným změnám nabude účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení, ke kterému by mělo dojít v nejbližších dnech.