Client first.

Změna výše minimální mzdy

03.10.2017

Dne 01.01.2018 vstupuje v účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., na základě které dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to z dosavadní výše 11.000,- Kč na 12.200,- Kč. Základní výše hodinové minimální mzdy pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, jejichž stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně, bude nově činit 73,20 Kč namísto 66,00 Kč za hodinu. V případě zaměstnanců, u nichž délka stanovené týdenní pracovní doby činí 37,5 hodiny týdně, bude hodinová minimální mzda činit 78,10 Kč.

V návaznosti na výše uvedenou změnu dojde rovněž ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy, na základě kterých jsou jednotlivé skupiny prací odstupňovány a oceněny podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Nejnižší úroveň zaručené mzdy zaměstnanců spadajících do nejvyšší (osmé) skupiny bude pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin nově činit dokonce 24.400,- Kč měsíčně (např. vědecká a výzkumná činnost, vysoké manažerské posty).