Client first.

Elektronická evidence tržeb spuštěna

06.12.2016

Od 1. prosince nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí. Účelem zákona je zamezit nepřiznávání příjmu.

Povinnost evidovat tržby se zatím vztahuje jen na poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb. Od 1.3.2017 bude však už platit také pro všechny obchodníky se zbožím (velkoobchod i maloobchod). Teprve od 1.3.2018 se pak účinnost zákona rozšíří i na většinu ostatních podnikatelských odvětví a bude tedy platit plošně (blíže viz § 37 zákona).

V souvislosti s EET jsou přijímána i doprovodná legislativní opatření. Např. dle nového § 35bc zákona o daních z příjmů si podnikatel (fyzická osoba) bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani ve výši 5.000,- Kč jako kompenzaci za náklady na zavedení EET.

Konečně je třeba upozornit, že stále ještě čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu, k němuž byl v červnu podán návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb (sp. zn. Pl. ÚS 26/16). Je proto těžké předvídat, jak se projekt EET bude v budoucnu skutečně vyvíjet.