Client first.

Zákon o prokazování původu majetku

11.10.2016

Ve sbírce zákonů byl 03.10.2016 publikován nový zákon č. 321/2016 Sb., který nabyde účinnosti dne 01.12.2016.

Zákon zavádí nové pravomoci finančních úřadů v oblasti daně z příjmu, spočívající ve zvláštním oprávnění vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku a případně jej dodatečně zdanit.

Finanční úřad vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu jeho příjmů, pokud po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi příjmy vykázanými v daňovém přiznání a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 milionů korun.

Finanční úřad následně může přistoupit k doměření daně a požadovat nadto penále ve výši až 100 %, pokud poplatník bude závažně ztěžovat nebo bránit stanovení daně. Poplatník může kromě toho počítat i s přísnějším trestním postihem, neboť novela též zvyšuje horní hranici sazby za porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku z jednoho roku na tři roky, nově bude možný i peněžitý trest.