Client first.

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017

01.11.2016

Vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

S účinností od 01.01.2017 se tak zvýší minimální měsíční mzda ze současných 9.900,- Kč na 11.000,- Kč, minimální hodinová mzda potom z 58,70 Kč na 66,- Kč. V návaznosti na tuto změnu dochází také ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, na základě kterých jsou jednotlivé skupiny prací odstupňovány a oceněny podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Současně bude zrušena zvláštní sazba minimální mzdy a sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod. Od 01.01.2017 bude shodně pro všechny zaměstnance platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.