Client first.

Novela občanského zákoníku

15.11.2016

Před více jak rokem jsme informovali o postoupení návrhu novely občanského zákoníku do Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna tento návrh schválila dne 26.10.2016 ve třetím závěrečném čtení a pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident, bude se jednat o první změnu tohoto předpisu.

Mezi změny, které novela přináší, patří zejména následující:

-       navrácení předkupního práva pro případy převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci;

-       navrácení možnosti sjednání pracovní smlouvy ihned po dovršení věku 15 let s tím, že den nástupu do práce nesmí být před ukončením povinné školní docházky;

-       snížení maximální výše kauce na nájemní byt z šestinásobku na trojnásobek nájemného;

-       zavedení veřejné evidence svěřenských fondů rejstříkovým soudem;

-       umožnění omezení svéprávnosti až na pět let (dnes tři roky).

Většina změn má nabýt účinnosti dva měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. Výjimku tvoří například předkupní právo, které by se do občanského zákoníku mělo vrátit až s účinností od 01.01.2018.