Client first.

Účast zaměstnanců v dozorčích radách

22.11.2016

Dne 9. listopadu 2016 schválila Poslanecká sněmovna historicky první novelu zákona o obchodních korporacích. K přijetí novely je však nyní ještě třeba souhlas Senátu a podpis prezidenta.

Novela plánuje zavést povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností, které mají nad 500 zaměstnanců. Konkrétně budou zaměstnanci v těchto společnostech volit třetinu členů dozorčí rady a pouze zbylé dvě třetiny bude volit valná hromada (v současné době volí valná hromada všechny členy dozorčí rady). Zaměstnanci budou volit členy dozorčí rady výlučně ze svého středu.

Novela má v případě schválení nabýt účinnosti prakticky obratem 15. dnem po vyhlášení. Ovšem fakticky je dána lhůta k provedení nové úpravy v dotčených společnostech až do dvou let po nabytí účinnosti.