Client first.

Zákon o evidenci skutečných majitelů – přestupky

23.03.2021

Jak jsme uvedli v minulé aktualitě, tato aktualita bude mimo jiné rozebírat podrobněji přestupky a další sankce, které zavádí nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabývá účinnosti k 1.6.2021.

V prvé řadě je potřeba uvést přestupek, kterého se dopustí evidující osoba (tj. osoba, která má skutečného majitele), pokud ani na výzvu soudu nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů.

Dále, pokud soud smaže nesprávné údaje z evidence skutečných majitelů a nenahradí je novými, evidující osoba se dopustí přestupku tím, že nové údaje nezapíše do evidence ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí. 

Dále tento zákon zavadí přestupek, kterého se může dopustit skutečný majitel. Skutečný majitel se dopustí přestupku tím, že evidující osobě neposkytne informaci, že se stal skutečným majitelem či neposkytne součinnost k jeho zápisu do evidence skutečných majitelů a toto porušení povinnosti potvrdil soud. Za tyto výše zmíněné přestupky lze uložit pokutu do 500 000 Kč.