Client first.

Vysílání pracovníků v rámci EU

21.03.2017

Dne 08.03.2017 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o inspekci práce. K přijetí novely je zapotřebí již jen podpisu prezidenta.

Důvodem pro přijetí výše uvedené novely je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15.05.2014, která byla přijata za účelem boje proti obcházení pravidel pro vysílání pracovníků.

Pokud jde o zákon o zaměstnanosti, zavádí se nová povinnost vysílajícího zaměstnavatele z EU mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, a to přeložené do českého jazyka. V případě porušení této povinnosti se bude jednat o přestupek/správní delikt.

Zákon o zaměstnanosti současně zužuje evidenční povinnost údajů vyslaných zaměstnanců ze států EU. Nadále tak nebude zapotřebí evidovat např. informace o nejvyšším dosaženém vzdělání, vzdělání požadovaném pro výkon povolání či dobu, na kterou bylo vyslanému zaměstnanci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta nebo na kterou mu byl povolen pobyt.