Client first.

Vysílání cizinců na pracovní cesty

31.03.2015

Řadu let vládly nejasnosti a diskuze, zda je možné cizince pracujícího na základě pracovního povolení, modré karty nebo zaměstnanecké karty vyslat na pracovní cestu. Jako problematická se jevila především skutečnost, že cizinec na pracovní cestě vykonává práci mimo místo výkonu práce uvedené v pracovním povolení, tj. vznikala tak otázka, zda se nejedná o práci bez povolení.

 Možnost vyslání cizince na pracovní cestu byla nejprve dovozena Nejvyšším správním soudem (např. rozhodnutí NSS ze dne 25.07.2013, sp. zn. 9 As 48/2013), od 01.01.2015 je výslovně upravena v § 93 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 Ustanovení § 93 zákona o zaměstnanosti vychází z judikatury Nejvyššího správního soudu a stanoví možnost vyslat cizince, který je držitelem modré karty, zaměstnanecké karty nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, na pracovní cestu podle § 42 zákoníku práce. Podmínkou však je, aby takové vyslání odpovídalo povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena modrá karta, zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání.