Client first.

Řidiči pozor! Povinnost přizpůsobit rychlost jízdy v obci bez ohledu na označení obce dopravní značkou

18.06.2013

Mezi základní povinnosti řidiče dle zákona o provozu na pozemních komunikacích patří dodržování rychlosti jízdy dle typu komunikace, přičemž v obci platí maximální povolená rychlost 50 km/h.

Obec je dle výše uvedeného zákona definována jako zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami. Jakmile tedy jako řidič minete při vjíždění do obce označení s názvem obce, jste povinen tomu přizpůsobit rychlost jízdy. Nově však přišel Nejvyšší správní soud s revolučním názorem, dle kterého je řidič povinen přizpůsobit rychlost jízdy a snížit ji, přestože do obce přijel po komunikaci, která v rozporu se zákonem není osazena značkou začátek obce. Skutečnost, že se řidič nachází v obci, má řidič poznat z okolností jako je hustota okolní zástavby nebo ráz okolní krajiny.