Client first.

Předkupní právo spoluvlastníků: znovu-zrušení s účinností od 1. 7. 2020

01.07.2020

Historicky předkupní právo spoluvlastníků patřilo do českého právního řádu. S příchodem nového občanského zákoníku v roce 2014 bylo více méně zrušeno. Pro určitou nevoli spoluvlastníků rodinných a bytových domů či snad některých „zájmových skupin“, kteří chtěli mít právo ovlivnit, kdo bude spolu s nimi nemovitost vlastnit, proto bylo od roku 2018 novelou předkupní právo opět obnoveno.

Tato úprava však byla postavena tak nešťastně, že v praxi znovuzavedené předkupní právo dopadlo i na případy, kdy to bylo proti logice věci a prodej značně komplikovalo (např. prodej bytů, s nimiž souviselo i spoluvlastnictví garážových stání či sklepů nacházejících se ve společném nebytovém prostoru, nebo pozemků, a také v případě spoluvlastnictví na příjezdových cestách k nemovitostem apod.).

Prodávající byli doposud nuceni řešit problém prodeje tak, že zájemci prodávali byt, ale podíl na nebytovém prostoru (např. garážové stání), museli nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům v domě. Výjimek bylo jen pár. Mezi ně patřil převod osobě blízké.

Po zavedení předkupního práva v roce 2018 se z trhu stáhlo mnoho investorů, kteří se zaměřovali na odkup podílů. Nejen na trhu se zemědělskou půdou, ale také například u zadlužených nemovitostí (domy, byty), kde byl odkup zadlužených podílů velkou příležitostí. Právě “zrušení” předkupního práva tyto možnosti opět otevře.

Předkupní právo spoluvlastníků bude v občanskému zákoníku od 1. 7. 2020 staro-nově zachováno pouze pro spoluvlastnictví založené pořízením pro případ smrti (nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit) trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví, ledaže spoluvlastník bude podíl převádět  jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé