Client first.

Opatření ke koronaviru - eNeschopenky „na dálku“

03.03.2020

Z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 3.3.2020:

Česká správa sociálního zabezpečení(ČSSZ) v souvislosti se situací přijala konkrétní opatření zejména v systému eNeschopenky. Za stávající mimořádné situace lze jako preventivní opatření proti šíření nákazy eNeschopenku, například po telefonické domluvě s pacientem vystavit i „na dálku“ a průkaz pojištěnce lze pacientovi předat až při následné vhodné příležitosti. eNeschopenku lze přitom vystavit i pacientům, kteří jsou dočasně práce neschopní právě z důvodu nařízené karantény. Technické řešení systému je na tuto variantu připraveno. ČSSZ také disponuje dostatečným množstvím formulářů potřebných pro zpracování nařízené karantény. O konkrétním postupu jsou lékaři ze strany ČSSZ informováni a optimální technické řešení pro orgány ochrany veřejného zdraví je konzultováno i s Hlavní hygieničkou ČR.