Client first.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

06.06.2017

Jak jsme již v minulosti informovali, dne 25.05.2018 nabude účinnosti nové nařízení upravující ochranu osobních údajů (viz článek: http://www.baroch-sobota.cz/nova-evropska-uprava-ochrany-osobnich-udaju).

Přesně jeden rok před nabytím jeho účinnosti zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) na svých webových stránkách dva dokumenty zabývající se tímto nařízením. Oba dokumenty jsou k dispozici v rubrice Obecné nařízení EU (GDPR), do které je možné se dostat pomocí odkazu na hlavní stránce webových stránek Úřadu (v pravé části horní šedé lišty).

Smyslem těchto dokumentů je přiblížit široké veřejnosti toto nařízení, práva a povinnosti z něho vyplývající a zároveň vyjasnit některé omyly o tomto nařízení rozšířené.

V případě prvního z dokumentů se jedná o soubor otázek a odpovědí rozdělených do 12 kapitol, ve kterých jsou vysvětleny například nejdůležitější pojmy vztahující se k nařízení nebo práva a povinnost jednotlivých subjektů vyplývajících pro ně z nařízení.

Druhý z dokumentů uvádí na pravou míru nepřesné či mylné informace, které se stále častěji objevují v souvislosti s obecným nařízením. Úřad zde tak například vyjasňuje, v jakých případech je správce povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jaké sankce hrozí správcům za porušení obecného nařízení.   

V souvislosti s přijetím obecného nařízení dojde rovněž k novele zákona o ochraně osobních údajů, který již bude upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů.