Client first.

Nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

11.10.2013

S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku a zrušení obchodního zákoníku byl dne 30.09.2013 ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zákon zahrnuje úpravu rejstříku spolkového, obchodního, nadačního, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.

Největší novinkou je zřejmě možnost provádění zápisu do veřejných rejstříků ze strany notářů, dále pak možnost tzv. před-registrace názvu obchodní korporace, nebo změna výčtu údajů, které se budou do veřejných rejstříků povinně, popř. nepovinně zapisovat. K vedení všech rejstříků budou příslušné krajské soudy, v jejichž obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká.