Client first.

Novela občanského zákoníku

27.10.2015

Vláda na svém zasedání dne 5. října 2015 schválila návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Cílem novely je odstranit nejzávažnější konfliktní situace, které vznikají při používání nového občanského zákoníku v praxi.

Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí, zavedení veřejné evidence svěřenských fondů, možnost prodloužení lhůty pro posouzení svéprávnosti ze tří na pět let a zrušení požadavku úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností nového občanského zákoníku. Z důvodu zjednodušení fungování obchodních korporací by nově v některých případech měla stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem místo dosud vyžadované plné moci ve formě veřejné listiny.