Client first.

Novela daňového řádu – změna daňové kontroly a výše úroků z prodlení

29.12.2020

Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti novela daňového řádu. Tato novela mimo jiné přináší změnu v podobě daňové kontroly.

Od této změny se očekává, že celý proces daňové kontroly bude zjednodušen. Nově bude možné kontrolu zahájit doručením oznámení o zahájení daňové kontroly a bude možnost ji vést pouze korespondenčně. Dosud byla potřeba tuto kontrolu zahajovat za přítomnosti daňového subjektu, např. v provozovně subjektu. Problém předešlé právní úpravy spočíval ve sporech o čas, kdy byla kontrola vlastně zahájena. Nově bude jasné, kdy přesně daňová kontrola zahájena byla a již by tedy nemělo docházet k rozporům. Z důvodu, že po zahájení daňové kontroly není možné podat dodatečné daňové přiznání, bylo právě potřeba vyjasnit přesně počátek kontroly.

Novela dále zakotvuje, že pokud správce daně po zahájení kontroly má jako důvodné, že doměří daň, musí nejdříve vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání, v opačném případě nebude možné vyměřit penále.

Celý proces daňové kontroly je ukončen oznámením o ukončení daňové kontroly včetně zprávy o daňové kontrole. Nově nebude potřeba, aby tato zpráva byla podepsána ze strany daňového subjektu.

Novela také zakotvuje revizi sankčního systému. Nově bude snížena výše úroku z prodlení. Daňový řád stanovuje výši úroku ve stejné výši jako výše úroku podle občanského zákoníku, tj. repo sazba + 8 procentních bodů namísto 14 procentní bodů.