Client first.

Nově spory v obchodních věcech rozhodují nezávisle na výši peněžitého plnění v prvním stupni vždy okresní soudy

14.01.2014

Novelou č. 293/2013 Sb. dochází s účinností od 1.1.2014 mimo jiné ke změně věcné příslušnosti u sporů v obchodních věcech, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100.000,- Kč. Tyto spory řešil do 31.12.2013 v prvním stupni krajský soud.

Dříve docházelo k rozporu v případech, kdy byly u soudu uplatňovány nároky, které hranici 100.000,- Kč převyšovaly pouze v součtu, avšak samy o sobě hodnoty 100.000,- Kč nedosahovaly. Nově budou spory v obchodních věcech řešeny v první instanci před okresním soudem nezávisle na výši peněžitého plnění.