Client first.

Nové formuláře pro vklad do katastru nemovitostí

15.01.2013

Od 1.ledna 2013 je možné podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí pouze prostřednictvím předepsaného formuláře.

Vzor formuláře je stanoven vyhláškou ČÚZK č. 401/2011 Sb. a je dostupný na webových stránkách katastru nemovitostí (www.cuzk.cz). Nové formuláře jsou shodné pro všechny typy vkladů po celém území ČR. Formulář lze vyplnit on-line nebo stáhnout jeho vzor a odeslat prostřednictvím pošty či předat osobně v podatelně. Bude-li ve formuláři uvedena vaše emailová adresa, katastrální úřad vám zašle bezplatně zprávu o provedení vkladu. Podání návrhu na vklad práva pomocí jednotného formuláře by mělo vést k zjednodušení celého procesu, avšak jako u každé zavedené novinky lze očekávat počáteční komplikace.