Client first.

Nepoužívání oděvu určeného zaměstnavatelem

08.12.2015

Nejvyšší soud České republiky se nedávno zabýval otázkou (rozsudek ze dne 25.06.2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014), zda lze za porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci považovat i to, že zaměstnanec nepoužívá při práci oděv určený zaměstnavatelem.

V případě, že pracovní oděv není součástí osobních ochranných pracovních prostředků, neukládají právní předpisy zaměstnanci povinnost používat při práci pouze oděv určený zaměstnavatelem. Takovou povinnost nesmí stanovit ani pracovní řád, neboť nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců.

Pokud tedy zaměstnanec nepoužívá pracovní oděv určený zaměstnavatelem, nejedná se o porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a zaměstnavatel s ním nemůže rozvázat pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. g) zákoníku práce.

Stanoví-li ale povinnost zaměstnance používat takový oděv pracovní smlouva nebo pokyn nadřízeného vedoucího zaměstnance, jedná se o požadavek zaměstnavatele pro řádný výkon práce zaměstnancem, jehož nesplňování bez zavinění zaměstnavatele může být důvodem k výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce.