Client first.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191

07.05.2019

16.02.2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 06.07.2019, kterým odpadly těžkosti související s opatřováním ověřovacích doložek tzv. apostilou některých veřejných listin vydaných orgány členského státu EU.

Nařízení nám přináší osvobození určitých veřejných listin a jejich ověřených kopií od všech forem legalizace nebo podobných formalit, včetně apostilace. Nadto nebudou orgány členských států EU oprávněny po žadateli vyžadovat překlad do úředního jazyka těchto veřejných listin, pokud k nim budou připojeny informace na vícejazyčném formuláři, který nařízení rovněž zavádí.

Nařízení se vztahuje zejména na listiny, které jsou vydávány soudy, úřady, notáři či diplomatickými zástupci členských zemí EU. Od 16.02.2019 se osvobozují od všech forem legalizace a podobných formalit veřejné listiny týkající se narození, úmrtí, jména, manželství, rozvodu, registrovaného partnerství, zrušení registrovaného partnerství, rodičovství, osvojení, státní příslušnosti, neexistence záznamu v trestním rejstříku fyzických osob.