Client first.

Na občanský průkaz lze cestovat do dalších zemí mimo EU

02.07.2013

Od 21.6.2013 je možné cestovat pouze na občanský průkaz, tj. bez použití cestovního pasu do některých dalších zemí, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru.

Novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, umožňuje cestovat s občanským průkazem do států mimo EU, které občanský průkaz jako cestovní doklad uznají. V letošním roce jde o následující státy, jež uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika a Chorvatská republika (od
1. 7.2013 je novým členem EU). Vycestovat lze na všechny typy občanských průkazů jak pozemními dopravními prostředky, tak i letecky.