Client first.

Na co je třeba dbát při uzavírání smluv ohledně nemovitostí

25.03.2014

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinesl k 01.01.2014 mnoho změn v oblasti nemovitostí a uzavírání smluv ohledně nich.

Nově si je při koupi či jiné dispozici s nemovitostí třeba dát při uzavírání smlouvy pozor na to, zda vlastník nemovitosti splnil povinnost stanovenou v § 747 NOZ. Toto ustanovení stanoví, že pokud vlastník nemovitosti, kterou obývá společně s druhým z manželů, hodlá tuto nemovitost prodat, jinak zcizit či pronajmout nebo zatížit právem třetí osoby, musí nejprve získat souhlas druhého manžela, jinak se druhý manžel může dovolat neplatnosti tohoto právního jednání. Toto ustanovení cílí primárně na ochranu rodiny, případně druhého z manželů, avšak na druhou stranu zhoršuje postavení nabyvatele.