Client first.

Mediace

30.07.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 23.04.2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019 konstatoval v souvislostí s nařízenou mediací názor, že pokud je účastníkům soudem nařízeno první setkání se zapsanou osobou mediátora, a zároveň se jej zúčastní, není tím samotná mediace ještě zahájena. Je zahájena až podpisem mediační dohody, tzv. smlouvy o provedení mediace. K uzavření této smlouvy se zpravidla přistupuje při prvním setkání s mediátorem, i přesto se však tak nemusí stát. První setkání s mediátorem tudíž ještě není samotnou mediací ve smyslu §2 písm. a) zákona o mediaci, která by účastníky měla vést k uzavření smírné dohody, ale spíše setkáním, při kterém se účastníci seznámí s principy, výhodami a účelem mediace. V neposlední řadě se také zjišťuje, jestli účastníci sporu jsou či nejsou nakloněni možnému smírnému vyřešení.