Client first.

Manželské majetkové právo po 29. lednu 2019

18.12.2018

Po 29. lednu 2019 nabyde účinnosti nové nařízení Rady (EU) 2016/1103 o majetkových poměrech manželů, které oproti nynější úpravě manželského majetkového práva s mezinárodním prvkem na základě zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém zakládá určité změny.

Novinkou je tzv. volba rozhodného práva, která umožňuje manželům se dohodnout na právu určující jejich majetkové poměry, jenž u nás existovala jen v případě smluvně upravených poměrů mezi manžely. Další novinkou je tzv. jednota majetkového práva, což znamená, že se rozhodné právo pro majetkové poměry manželství bude vztahovat na celý majetek do něj náležející, bez ohledu na místo, kde se nachází. Obě tyto změny se budou vztahovat na rozhodnutí, které byly učiněny 29. ledna 2019 dále. Otázkou však zůstává, co se stane s rozhodnutím o volbě práva v majetkových věcech manželských, které bylo učiněno před 29. lednem 2019 podle zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém? Tuto otázku o volbě práva totiž přechodná ustanovení nařízení neřeší.

Domníváme se proto, že odpověď na tuto otázku je, že takto učiněná rozhodnutí zůstanou v platnosti podle úpravy předešlé a bude nutné učinit nová rozhodnutí o volbě práva po 29. Lednu 2019, aby se manželské majetkové poměry podřídily této nové úpravě.