Client first.

Desátá výroční zpráva Global Employment Institute při Mezinárodní advokátní komoře

22.08.2022

Výroční globální zpráva je připravovaná Institutem globální zaměstnanosti (GEI) při Mezinárodní advokátní komoře, která upozorňuje na konkrétní obecné mezinárodní trendy v oblasti lidských zdrojů.

Toto je desátá globální výroční zpráva a je sestavena z odpovědí právníků z 55 zemí:

https://www.ibanet.org/document?id=IBA-GEI-Tenth-Annual-Global-Report-2022

Právníci z 55 zemí byli požádáni o vyplnění dotazníku. Otázky byly navrženy tak, aby pokryly nejdůležitější otázky týkající se zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů, diskriminace a imigračního práva. Čtenáři, kteří hledají podrobnější analýzu, mohou kontaktovat GEI nebo právníky, kteří se průzkumu zúčastnili (a jsou ve zprávě uvedeni).

Za Českou republiku přispěla naše advokátní kancelář; příspěvek připravila Andrea Krásná.