Client first.

Daň z nabytí nemovitých věcí

07.01.2014

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb“.). Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1.1.2014.

Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31.12.2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb., a to i v případě kdy katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1.1.2014. Rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu.

Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, je poplatníkem daně nadále převodce a nabyvatel bude ručitelem. Novinkou ovšem je, že si smluvní strany mohou ve smlouvě dohodnout, aby byl poplatníkem daně nabyvatel (převodce v tomto případě ručitelem nebude). Nová úprava přináší řadu koncepčních změn včetně některých zjednodušení. V řadě případů nebude nutné opatřovat znalecký posudek a základ daně bude možné stanovit bez něj na základě tzv. směrné hodnoty.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.