Client first.

Chybné informace o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku vs. přihlášení pohledávky

23.07.2013

Vady při vyhledávání informací v insolvenčním rejstříku jsou stále aktuálním tématem. Často tak dochází k situacím, kdy věřitel v důsledku nezobrazení správné informace o úpadku dlužníka nepřihlásí pohledávku ve lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku. Dle dikce insolvenčního zákona insolvenční soud nepřihlíží k přihláškám, které jsou podány později. Jak tomu bude v případě, kdy věřitel přihlásí pohledávku opožděně z důvodu vady při vyhledávání dlužníka v insolvenčním rejstříku?

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí ze dne 27.9.2011, sp. zn. 29 NSCR 35/2010, vyjádřil ke zveřejnění informace o dlužníkově úpadku a způsobu vyhledávání této informace. V citovaném případě přihlásil věřitel pohledávku do insolvenčního řízení opožděně, jelikož při vyhledávání údajů o osobě dlužníka v insolvenčním rejstříku obdržel informaci, že dlužník v úpadku není. Jeho pohledávka byla Krajským soudem odmítnuta. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že vlivem chybného zobrazení nelze na pohledávku pohlížet jako na opožděnou, a to zejména proto, že nelze přičítat k tíži věřitele zjištěné nedostatky fungování  insolvenčního rejstříku, podá-li věřitel jakožto uživatel insolvenčního rejstříku – informačního systému veřejné správy spolehlivý důkaz o tom, že tento systém v určitém čase nefungoval.